Vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní, odo dňa doručena postupuje nasledovne:

Vyplňte formulár na zadnej strane faktúry.

Následne

Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe /pre potreby Vašej archivácie si vyhovte kópiu/.

Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení spolu/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil. Ak šperky, alebo hodinky majú certifikáty, visačky a pod. je potrebné ich taktiež priložiť. Zásielku odporúčame poistiť. Prevádzkovateľ neručí sa stratu, alebo poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou.

Pokiaľ tovar príde pokazený, opotrebovaný, alebo inak znehodnotený príp. bude vykazovať známky nosenia, nie je možné ho vrátiť. Takýto tovar bude posudzovaný v reklamačnom konaní. To neplatí, ak bol tovar znehodnotený počas prepravy.

Výška následnej refundácie je bez poštovných nákladov. Zľavy, ktoré boli poskytnuté na tovar, alebo poštovné takisto nie sú predmetom refundácie.


Adresa pre doručenie :

Miloš Markus

P.O.BOX 67

84002  Bratislava 42

 

Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

 DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A ZÍSKATE POUKÁŽKU NA 5% ZĽAVU